укр eng

Затверджено стратегію оборонної реформи України

Президент Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО "Про Стратегічний оборонний бюлетень України". Про це 6 червня повідомив сайт Президента.

Стратегічний оборонний бюлетень України є документом оборонного планування, метою якого є визначення основних напрямів реалізації воєнної політики України та розвитку сил оборони до кінця 2020 року.Бюлетень спрямований на забезпечення практичної реалізації положень Воєнної доктрини України та Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, визначає стратегічні й оперативні цілі оборонної реформи та очікувані результати їх досягнення з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз та викликів.

Документ також визначає шляхи досягнення цілей оборонної реформи, зокрема щодо збільшення спроможностей сил оборони, активну участь у реалізації Спільної безпекової і оборонної політики Європейського Союзу та активне співробітництво з НАТО з досягненням критеріїв, необхідних для набуття повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

Стратегічний оборонний бюлетень слугуватиме дорожньою картою оборонної реформи з визначенням шляхів її впровадження на засадах і принципах, якими керуються держави – члени НАТО.

Нижче публікуємо стратегічні та оперативні цілі, затверджені документом, що стосуються змін у сфері медицини. 


Стратегічні цілі оборонної реформи, відповідно до Стратегічного оборонного бюлетня України:

1) нова структура управління силами оборони, що здійснюється відповідно до принципів і стандартів, прийнятих державами – членами НАТО;
2) ефективна політика, системи планування і управління ресурсами в секторі оборони з використанням сучасних євроатлантичних підходів;
3) побудова оперативних бойових спроможностей сил оборони, необхідні для гарантованої відсічі збройній агресії, оборони держави, підтримання миру та міжнародної безпеки;
4) об'єднана система логістики і система медичного забезпечення, здатні надати підтримку всім компонентам сил оборони;
5) розвиток професіоналізму сил оборони та створення необхідного військового резерву.


Документ визнає, що проведена в рамках комплексного огляду сектору безпеки і оборони оцінка стану воєнної безпеки держави, а також набутий досвід участі Збройних Сил України у антитерористичній операції виявили низку проблем функціонування сил оборони в умовах існуючих та потенційних загроз, серед яких також “низька ефективність системи медичного забезпечення сил оборони”.

Ураховуючи зазначені проблеми, оборонна реформа має відповідати актуальним потребам оборони України, сприяти зміцненню спроможностей сил оборони, підвищенню їх готовності до виконання завдань за призначенням та участі у проведенні спільних бойових дій (операцій) з підрозділами НАТО.


Одним із напрямів необхідних змін для забезпечення проведення оборонної реформи в Україні є “нормативно-правове врегулювання та створення системи медичного забезпечення військ (сил) з урахуванням євроатлантичного досвіду, у тому числі запровадження надання ефективної та кваліфікованої медичної допомоги, медичної реабілітації та оздоровлення військовослужбовців, удосконалення процедур замовлення і постачання медичного майна та медичної техніки”.


Оперативною ціллю 4.2, визначеною документом, є побудова системи медичного забезпечення для надання належної медичної підтримки всім завданням сил оборони

Очікуваний результат досягнення цілі:

  • Створено систему медичного забезпечення, спроможну надавати відповідну медичну підтримку всім завданням, що стоять перед силами оборони України, яка функціонує відповідно до стандартів НАТО, і здатну робити внесок у функціонально сумісні медичні можливості для спільних місій з НАТО.
  • Досягнуто необхідних спроможностей щодо розшуку поранених, їх медичної евакуації та надання необхідної допомоги і лікування.
  • У діяльність військово-медичних служб упроваджено сучасні технології надання медичної допомоги і лікування поранених відповідно до стандартів медичної допомоги, клінічних протоколів та інших галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.
  • Унормовано питання використання можливостей системи охорони здоров'я у державі щодо надання медичної допомоги, лікування і медичної реабілітації поранених у рамках єдиного медичного простору, створено систему медичної реабілітації, яка забезпечує відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій для повернення до виконання обов'язків військової служби або соціальну та трудову адаптацію.
  • Удосконалено систему підготовки та перепідготовки військово-медичних кадрів для сил оборони та запроваджено військово-медичну підготовку, яка забезпечить ефективне навчання стандартам надання медичної допомоги при бойовій травмі (патології).
  • Створено медичну інформаційну систему складових сил оборони, що охоплює всі етапи медичної евакуації та процеси управління потоками пацієнтів, відповідає стандартам, доктринам та рекомендаціям НАТО.
  • Досягнута Ціль партнерства Україна – НАТО G5404 "Реформування системи медичного забезпечення".

Одним із перших кроків на шляху до втілення оборонної реформи та досягнення поставленої цілі побудови належної медичної системи є затвердження курсу бійця-рятувальника (Combat Lifesaver Course) як обов'язкового для всіх сил оборони.

Починати з нуля тут не доведеться завдяки організаціям, які від самого початку, не вигадуючи велосипед, за основу брали стандарти та досвід країн НАТО. Як результат, в Україні вже є більше 30 тисяч підготовлених за натівським зразком бійців-рятувальників та близько 200 інструкторів курсу, які пройшли навчання у ГО "Захист Патріотів". Це також тисячі врятованих життів, яких при стандартизації курсу CLS може бути більше.

Напрямок заданий, стратегії затверджені. Чи відбудуться істинні зміни, залежить від нас.
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №240/2016

     •  Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року "Про Стратегічний оборонний бюлетень України"

PATRIOT DEFENCE: ENLIGHTENMENT THROUGH MEDICINE • A HUMANITARIAN INITIATIVE OF THE UKRAINIAN WORLD CONGRESS
X